dvnews's blog ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੋਜਵਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ


[ Close this window ]